"אם הייתי צריכה לבחור מטרה אחת, זו היתה כלכלה. זה הנושא הכי חשוב, אני חושבת שהוא משפיע על כל אחד ...