את בשר השריר הכרתי כילדה קטנה כמוזה. אבא שלי שהיה קצב נהג לנסוע באוטובוס לשוק הכרמל שם חבריו שמרו לו ...