שריפה בביתי? מה מצילה קודם? מה לוקחת איתי שלא ייעלם מהעולם? מה הכי חשוב לי שלא אוכל לשחזר? דברים שכתבתי ...