במשך שנים, אם לא עשורים שלמים, השקעתי אינסוף אנרגיה בבניית שריון עבה, הגנות ומקומות נסתרים בתוכי כדי לגונן ולשמור על ...

מרי פופינס, הסופר-נני הראשונה, חיכתה למעלה מ-20 שנה עד שיכלה ג'ולי אנדריוס לגלם את דמותה. נדרשו חולם עקשן אחד שלא ...