מצודת צפת צלם מיכאל איצקוביץ- טבריה- ישראל ...

כנסיית ההשתנות צלם מיכאל איצקוביץ- טבריה- ישראל ...

בניאס צלם מיכאל איצקוביץ- טבריה- ישראל ...

חוף דור הבונים צלם מיכאל איצקוביץ-טבריה-ישראל ...

שמורת טבע עין אפק צלם מיכאל איצקוביץ- טבריה-ישראל ...

תל בית ירח צלם מיכאל איצקוביץ- טבריה- ישראל ...

כורסי צלם מיכאל איצקוביץ- טבריה- ישראל ...

חמת טבריה צלם מיכאל איצקוביץ- טבריה- ישראל   ...

נחל עמוד צלם מיכאל איצקוביץ- טבריה- ישראל ...

גן לאומי ברעם צלם מיכאל איצקוביץ- טבריה- ישראל ...