יום הביכורים, חג הקציר, חג מתן תורה אם תרצו, או בשמו המוכר ביותר - חג השבועות, הפך לצערן של הפרות, ...