תכנון כלכלה משפחתית, היא מקצוע בפני עצמו! משפחות רבות יכניסו למעלה מ20,000 לחודש, וימצאו את עצמם בקשיים כלכליים. למה זה ...