הספר ''שְׂרוֹכים'', מאת דוֹמֶניקוֹ סְטַרנוֹנֶה, ארוג כמלאכת מחשבת ומתאר דינמיקה זוגית ואת האתגרים החדשים שניצבים במוסד הנישואין. הרומן נמנה עם ...