בסקירת ספר מידע לילדים אני מחפשת את הפשטות בהסברים, אך יחד עם זאת שהטקסט יהיה מכבד וברמה גבוהה. האיורים/ציורים המלווים ...