סבתוש שלי, תמיד ביום השואה הייתי חושבת עליך, מתחילה לדמוע כבר ברגע הראשון של הצפירה. מדמיינת אותך, את הכאב שלך, ...

סבתא אהובה שלי, לזכרך ...