מה עשתה מלניה טראמפ שגרם לאמריקאים לחשוב שנישואיה קרובים לקיצם, האם באמת אפשר להסיק מכך משהו על תפקודו של נשיא ...

לכל אורך מסע הבחירות, נראה באופן ברור שנעלמה השמחה והאווירה הקלילה. כך, למשל, בתמונה מתוך קמפיין הבחירות באיווה, מלניה נוגעת ...