לאחר שהפגינו שפת גוף מנוכרת בביקורם בישראל ובאיטליה, נשיא ארצות הברית העדיף ללחוץ את ידה של רעייתו במקום לנשק את ...