משבר אמצע החיים, לא מה שחשבתם! ספרה של מרים מצנר קינן עוסק במשבר אמצע החיים, הפוקד את רובנו סביב שנות ...