הגברים של היום הם כאלה שאין להם כל חשש להביע את הגבריות שלהם גם על ידי לבישה של בגדים שיכולים ...