למה אנשים מתחתנים? בשביל לקבל הכרה, מהסביבה מהקהילה. גם אם זה לפעמים לא פשוט בכלל ...