בשבילי ביוסינתזה היא לא רק מקצוע. בשבילי זהו אורח חיים וצורת התנהלות. סיפרתי בעבר שאני חובשת שני כובעים בחיי המקצועיים. ...