האדם מדבר האלוהים כבר לא כאן שנאה מתגברת והכל על הסתם האדם מדבר האלוהים לא רוצה לשמוע סתם עוד ארוע ...