עכשיו, כשהסתיו כבר כאן, אנחנו רואים את הנזקים שהשאירה העונה החמה על השיער ובאים לידי ביטוי, בין היתר, בנשירה ובשיער ...