– "זה לא עושהו לך עצוב?" היא שאלה והראתה לי תמונה של חזיר מחייך באייפון. – "לא". עניתי. – "אבל ...