אירועים תמיד מתחלקים לפי הרמה של החשיבות שלהם, כאשר האירוע הנחשב ביותר שעבורו מקבלים הזמנה הוא של חתונה, אשר עבורו ...