אחרי עשרים שנה, ישנם טעמים, כמו גם שירים, שנשארים חרוטים עמוק עמוק בזיכרון. לא נשכחים. להפך, רק מתחזקים. כמו החמין ...