ספר השנה שלי: האיר את עיני לגבי הפרשה. שני נסיכים ומלכה/שמואל דוד Two Prince and a Queen/Shmuel David הוצאה: פרדס ...