ואיך לא ראינו, ואיך לא שמענו, ואיך לא הבנו, את המציאות ,שלתוכה נולדנו… ואיך לא קלטנו, שלדבר יפה כולנו נולדנו, ...