פעם רציתי לדעת, למה אנשים מתנהגים כחיות, והיום אני יודע שלעולם לא אקבל תשובה…. פעם רציתי לדעת, איך עדי שקר ...