מכירות את ההרגשה שאין לנו שום שליטה על מה שקורה לנו בחיים, שהחיים מנהלים אותנו במקום שאנחנו ננהל אותם? זאת ...