כמה פעמים עמדתם מן הצד מול עוול שנעשה לאדם אחר? כמה פעמים יכולתם לתמוך אך העדפתם להתעלם מעלבונו של האחר? ...