סקר מדאיג המלמד על תהליך של אובדן הקול בקרב נערות מצביע על נחיצות תכנית פעולה לשינוי מצב מתמשך זה ועל ...