'חי' ו 'פרסונה פיקטה' במוזיאון פתח תקווה ...

שתי התערוכות החדשות ''חי'', ו''פרסונה פיקטה'' נפתחו במוזיאון פתח תקווה לאמנות. נקודת המוצא לתערוכה ''חי'' היא ניסיון לבחון את פעולת ...