מוקדש באהבה לכל ההורים והילדים הנרגשים והמבוהלים ...

כך אני זוכרת את הילקוט הראשון שלי. ילקוט שהוא צידה לדרך, ילקוט לחיים. ילקוט שנשאתי על גבי לא רק בשנותיי ...