שאלוט בעברית בצלצול –בצלצל שלכד בתוכו טעם של שום גם כן.  בהיסטוריה ,הרומאים אהבו את בצלי אשקלון ונתנו לו את ...