שלג בעירי, שלג שיורד, צובע את חצרי, בצבע לבן, הכל ניראה, לפתע נקי, עד שמגיע, הגשם הטורדני, מגרש את הצבע, ...