בכל יום זכרון, יש תמיד לזכור, המלחמות נועדו עלינו לשמור, שלא נאבד לרגע את הצלם, צלם בני האנוש, שנזכור את ...