בסתירה לסטיגמה המגדרית הטוענת שנשים אינן מעורבות בתחום ההשקעה, דווקא הן אלו שפורצות את תקרת הזכוכית, יוזמות ומובילות את המשפחה ...