ציפה הציפור מודאגת - כבר ערב ומר ציפציף עדיין לא חזר. סיפור חביב, איורים צבעוניים ומשמחים ...

ספר ילדים ושני ספרי ראשית קריאה שעלילותיהם מתרחשות קרוב לבית ...

שיכונים ושכונות ותרבויות סמויות בספרי ילדים ונוער ישראליים ...