"כי האדם הוא עץ השדה" מה נסגר איתי ?   אני מפתיעה את עצמי. לחקור בהתרגשות את הטבע ואת ההשתנות ...