עידן השיחות הטלפוניות עם חברים ובני משפחה נמצא אמנם בירידה, בעלי הפלאפונים השונים מעדיפים לשחוח באמצעות הודעות כתובות וזאת במסגרת ...