אם לא יבוא לי יום חדש, פשוט כבר לא אהיה לי בעולם, לא אראה יותר דבר, הכל יהיה רק… כאילו ...