מהי אהבה? אהבה רבים ניסו להגדירה, ואפילו להבינה. מהי האהבה? מילה אחת, הטומנת בתוכה רגשות מחשבות ואפילו תחושות (פיזיות). אהבה ...