אמונה נגלית, נוכחת, במפגש הקולות הפנימיים אשר עדיין לא פרצו החוצה. לתודעה יש קול המבטא מסע אל אבולוציה והתפתחות במפגש ...