ספר פשע על שלוש נשים שהתאלמנו והחליטו לבצע שוד שבעליהן תכננו. ...

צמד בתי אופנה היוקרתית, מן המובילים ונותני הטון שבה, “אירן” ו- “גרי וובר” השיקו לא מכבר את קולקציית אביב – ...