ספר ילדים נפלא שמעודד יצירתיות וגמישות מחשבתית ...

פרסום השתלשלות האירועים שקדמו לאסון בנחל צפית מחייב אותנו לעצור ולחשוב על המנגנונים שהופעלו, על החשיבה שהובילה להחלטות שהתקבלו וללמוד ...