פורים הגיע, התחפושת שהילד רצה מוכנה וההתרגשות גואה ואז קמים בבוקר והילד לא מוכן להתחפש. מה עושים? ...