ברוח יום האשה הבינלאומי המתקיים במרץ, תערוכת "גיבורי רחוב" תיתן דגש ליצירתן של אמניות הרחוב ולדימויים נשיים לאור העובדה שמגרש ...