סיפור של אהבה. מה שהיה, מה שיש, מה שמקווה ומה שאולי יהיה - ארבעה שערים שלובים זה בזה. ...