שיר קצה, מדפדף בחיי מקצה לקצה, תמונתך מביטה בי ברכות, כי בסופו של יום, נעלמים ההיסוסים וכל הספקות... ...