לאחרונה התקיים כנס השלטון המקומי בנושא טכנולוגיה וחדשנות. אמנם ברור וידוע ...

  תהליך אשר נבנה בשכבות מבטיח עתיד טוב יותר ליציבות של מימושו. לעיר חכמה כמה פרמטרים מרכזיים שלא ניתן לתקוף ...