התחרות בין חברות משלוחים מחייבת אותן להשתמש בשנת הקמה בתור נתון לגיוס לקוחות חדשים. יחד עם זאת, חברת המשלוחים הראשונה ...