ממונה בטיחות – אידיאל בטיחות בעבודה תפקידים ותחומיי אחריות: * איתור מפגעי בטיחות וגהות ויידוע המעביד. * הגנה על החשוב ...