לאחרונה התקיים כנס השלטון המקומי בנושא טכנולוגיה וחדשנות. אמנם ברור וידוע ...