תנו לי הר קטן אחד על פסגת הפרינאים ואבנה לי בית עץ ואשקיף אחר הנשרים. תנו לי גשר אחד ואחצה ...

הכל זה עניין של תפיסה. העלבון מניח עצמו להנהל בתוך קופסה של השרדות. ויודע כי לרע יש כסות של צבעים ...